Kлуб "Сръчни ръчички"

С нашите сръчни ръчички сме известни на всички!

Ние учениците от Iб клас изработваме красиви сувенири и празнични украси.

Клуб "Сръчни ръчички"