Клуб "Приятели на природата"

Участниците  ще се запознаят с природните дадености на Бургаския регион и Природен парк „Странджа“, с живота в Бургаските езера. Ще направят къщички за птички, ще рисуват, ще изработят от различни материали птици, животни и растения,  макети и книжка със застрашените видове.  Ще научат как трябва да се грижат за опазването на природата, за разделното събиране на отпадъци,  ще изработят дрехи и различни предмети от отпадъчни материали.

клуб "Приятели на природата"